>>  <<  Usr  Pri  JfC  LJ  Phr  Dic  Rel  Voc  !:  Help  Dictionary

Pi Times o.  0 0 0 Circle Function

o. y yields π times y . Thus o. 1 is approximately 3.14159 .
 
  The function x&o. is even or odd as x is even or odd; (-x)&o. is its inverse (that is, y = (-x) o. x o. y for y in a significant sub-domain).
 

   
x o. y x         (-x) o. y
 
Sqrt 1-(Sqr y) 0     Sqrt 1-(Sqr y) 0&o.@(1&o.) 2&o.
Sine y 1     Arcsine y Radian arg/result
Cosine y 2     Arccos y "
Tangent y 3     Arctan y "
Sqrt (Sqr y)+1 4     Sqrt (Sqr y)-1 4&o.@(5&o.) 6&o.
Sinh y 5     Arcsinh y Sinh is hyperbolic sine
Cosh y 6     Arccosh y
Tanh y 7     Arctanh y
Sqrt - (1 + Sqr y)         8     - Sqrt - (1 + Sqr y)    
RealPart y 9     y
Magnitude y 10     Conjugate (+y)
ImaginaryPart y 11     j. y
AngleOf y 12     ^j. y

Examples:
   rfd=: 180 %~ o.    NB. Radians from degrees
   sin=: 1&o.
   SIN=: sin@rfd
   (rfd 0 90 180);(sin 0 1.5708);(SIN 0 90)
+----------------+---+---+
|0 1.5708 3.14159|0 1|0 1|
+----------------+---+---+

>>  <<  Usr  Pri  JfC  LJ  Phr  Dic  Rel  Voc  !:  Help  Dictionary